051 25 66 00 - Prodaja podjetja | Nakup podjetja - NAJCENEJE - Prodaja in Nakup podjetij
delovno-dovoljenje-za-tujce-pridobitev-delovnega-dovoljenja-za-tujce

NUDIMO VAM STORITEV PRIDOBIVANJA DELOVNIH DOVOLJENJ

Preveri in pokliči na: 051 25 66 00. Pomoč pri pridobitvi delovnega dovoljenja za tujce - RADNE DOZVOLE


Delovno dovoljenje za tujce | Radne dozvole


Državljani tretjih držav, ki želijo delati in prebivati v RS, potrebujejo delovno dovoljenje in dovoljenje za prebivanje.
Postopek pridobivanja delovnih dovoljenj lahko podjetnik začne takoj potem, ko prejme Sklep o vpisu poslovnega subjekta z registrskega sodišča, če izpolnjuje pogoje.

V kolikor potrebujete pomoč pri pridobitvi delovnega dovoljenja oz. pri oddajanju obrazcev: A1, M1, M2 ipd. nas pokličite na tel.: 051/256-600 | Radne dozvole

Vrste delovnih dovoljenj | Delovno dovoljenje za tujce

 • Dovoljenje za zaposlitev večinskega lastnika podjetja
 • Dovoljenje za zaposlitev delavca-tujca
 • Dovoljenje za delo
1. DOVOLJENJE ZA ZAPOSLITEV VEČINSKEGA LASTNIKA PODJETJA V SLOVENIJI

Delovno dovoljenje za večinskega lastnika družbe (če sta npr. lastnika-ustanovitelja dva, je do tega dovoljenja upravičen tisti, ki ima večinski delež npr. 51%)

2. DOVOLJENJE ZA DELO ZASTOPNIKA PODJETJA

POGOJI za pridobitev dovoljenja za delo tujca, če družba še ne posluje 6 mesecev so:

1. v primeru, ko se določena dejavnost lahko opravlja le v poslovnem prostoru, izkaže lastništvo poslovnega prostora ali ustrezno najemno pogodbo, ali v primeru, ko poslovni prostor ni pogoj, izkaže lastništvo prostora ali ustrezno najemno pogodbo za prostor, kjer ima sedež;

2. izkaže investicijo v Sloveniji v višini najmanj 30.000 evrov za zagon družbe;

3. je zastopnik vpisan v ustreznem registru.

Pri tem se za izpolnjevanje pogojev predvidevajo naslednja dokazila:

 • Fotokopija najemne pogodbe v primeru najema poslovnega prostora ali prostora, kjer ima sedež
 • Izpis iz zemljiške knjige v primeru lastništva poslovnega prostora ali prostora kjer ima sedež
 • Dokazilo o stvarnih vložkih, če so stvarni vložki v osnovnem kapitalu
 • Dokazilo o nakupu opredmetenih osnovnih sredstev v višini 22.500 EUR ( Skladno z zakonom in pravilnikom se namreč 7.500 EUR kolikor znaša minimalni osnovni kapital že prizna oz. se “odšteje od zahtevanih 30.000 EUR).

Tovrstna sredstva pa pomenijo npr.:delovna oprema, stroji, računalniška oprema, nakup nepremičnine.

POGOJI za pridobitev dovoljenja za delo zastopnika-tujca, če družba že posluje najmanj 6 mesecev so:

1. je registriran najmanj šest mesecev in za obdobje zadnjih šestih mesecev izkaže pozitivni poslovni izid v višini najmanj dveh minimalnih bruto plač, ali je v zadnjih štirih mesecih investiral v povečanje opredmetenih osnovnih sredstev za opravljanje dejavnosti v višini več kot 10.000 evrov;

2. je v vsakem od zadnjih šestih mesecev pred vložitvijo vloge predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma plačilne listine in poravnaval davke in prispevke iz naslova zaposlitve in dela;

3. je zastopnik vpisan v ustreznem registru
4. podatek o številu zaposlenih
5. pogodba o zaposlitvi ali pogodba civilnega prava
6. fotokopija potnega lista tujca

3. DELOVNO DOVOLJENJE ZA ZAPOSLITEV TUJCA

Dovoljenje za zaposlitev se izda pod pogojem, da v evidenci zavoda ni ustreznih domačih brezposelnih oseb oziroma oseb, ki so glede pravic do zaposlitve izenačene z državljani Republike Slovenije.

4. DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE

Delovno dovoljenje samo ni dovolj za prijavo prebivališča tujca v Sloveniji, ampak tujec potrebuje dovoljenje za prebivanje. Dovoljenje za prebivanje si tujec-državljan tretje države uredi na Konzularnem predstavništvu Republike Slovenije, v državi od koder prihaja.

Postopek pridobitve dovoljenja za prebivanje:

Tujec se zglasi na konzulatu in izpolni obrazec-Prošnja za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje iz razloga zaposlitve ali dela
Obrazcu priloži (najbolje, da ima s seboj originalne obrazce in kopije le-teh).

 • Izpis iz registra podjetij, kjer so razvidni podatki o registraciji podjetja v Sloveniji (AJPES)
 • Veljavno delovno dovoljenje
 • Overjeno kopijo potnega lista
 • Sliko
 • Dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (npr. Pogodba o zaposlitvi)
 • Ustrezno (komercialno) zdravstveno zavarovanje vsaj 2 meseca
 • Potrdilo o nekaznovanju (ne sme biti starejše od 3 mesecev)
 • Potrdilo o plačilu takse

Konzulat preveri vlogo in pozove tujca na prevzem dovoljenja za prebivanje in mu izda izkaznico. S to izkaznico lahko tujec pride nazaj v Slovenijo in prijavi prebivališče v Sloveniji (v roku 3 dni).


TEL: 051 25 66 00      POŠLJI E-MAIL


 • HITROST

   

 • zanesljivost

   

 • profesionalnost

   

 • izkušenost

   

O podjetju


BL PRODAJA d.o.o.
Telefon: 051 25 66 00
Merčnikova ulica 6, 1000 Ljubljana
Davčna: 49463985
Matična: 6804276000
TRR: SI56 0205 3026 1414 217

Zakaj pri nas?


Najnižje cene prodaje - nakupa podjetij
Zagotovimo 7.500,00€ kapitala
Podjetje je brez bremen in dolgov
Zanesljivost, hitrost in izkušenost
V 1 dnevu prepis podjetja
Vrhunske in poceni Notarske storitve.

Ključne besede


Prodaja podjetij, ustanovitev podjetij d.o.o., nakup podjetja, prodaja pri notarju, osnovni kapital, profesionalnost, sklep sodišča, najnižje cene, Prodaja-nakup-podjetja, podjetništvo, kupljeno-prodano podjetje, hitrost, postani podjetnikProdaja in nakup podjetja | Vse pravice pridržane © 2015 BL PRODAJA d.o.o.
Facebook
, Google +

DELOVNO DOVOLJENJE | DELOVNO DOVOLJENJE ZA TUJCE | PRIDOBITEV DELOVNEGA DOVOLJENJA| DELOVNA DOVOLJENJA | DELOVNA DOVOLJENJA ZA TUJCE | DELOVNO DOVOLJENJE| DELOVNO DOVOLJENJE ZA TUJCE